Terapeut – ett brett yrke

Orden terapeut och terapi kommer från grekiskans ord för ”vård” eller ”behandling”, och det är också det som är den praktiska innebörden av dessa ord idag. Man kan prata om till exempel strålningsterapi och menar då en viss typ av behandling av cancer. Vanligtvis så har dock ordet terapeut fått betydelsen samtalskontakt eller kurator på svenska. Även om man ser till den moderna betydelsen så som man definierat ordet terapeut idag så är det fortfarande ett mycket brett område som det innefattar. Någon som arbetar som terapeut kan räkna med att behandla människor med en mycket varierande problematik.

Bli terapeut
Det finns många vägar att gå för att skaffa sig yrket terapeut. Många av de som genomgått psykologutbildningen i vårt land arbetar dagligen med samtal som behandlingsform och kan därför sägas vara den mest vedertagna typen av terapeut. Men under de senaste två decennierna så har det skett en otrolig utveckling inom fältet för utbildning av terapeuter och det finns numera en rad vägar att gå förutom psykologprogrammet. Som populära och erkända exempel för att bli terapeut kan nämnas utbildningar som dels bekostas av en själv, och även är förlagda till vårt grannland Norge (men ger svensk licens), de kurser som ges på VAL-BO.

Att arbeta praktiskt som terapeut
I sin yrkesroll som terapeut kan man räkna med att möta människor från alla möjliga bakgrunder och med mycket skiftande problematik. Att välja en utbildning som ger en så bred plattform som möjligt är därför mycket viktigt. Lika viktigt är naturligtvis att själv veta innan man påbörjar sin utbildning vilken typ av patientgrupp som man är mest beredd att möta. Man ska dock passa på att nämna att många lyckade terapeuter inte upptäcker sitt riktiga kall när det gäller inriktning förrän man börjat sin utbildning och på riktigt exponerats för en viss grupp av klienter.